Mentör

Tasarım her alanda kullanıldığı gibi farklı prensiplerin düşüncelerini tasarım araçları ile işinizi geliştirebilir, zaman ve maliyet açısından verimlilik elde eder, çalışanlar arasında sağlıklı iletişim kurmasını sağlar. İş yapınıza uygun programlar ile tasarım araçlarını (Adobe CC ve iş süreç geliştirme Trello, Asana, draw.io gibi... ) kullanabilme kabiliyeti kazandırıp iş verimliğini artırma amaçı ile eğimler verir.

Tasarım

Tasarım yenilikçi bir iletişim aracıdır. İnovatif fikirler yenilikçi bakış açısı ile markanızın deneyimine değer katın. Kurumsal markanızın ihtiyacı olan: Kurumsal Kimlik, Logo, Kullanıcısı deneyimine uygun arayüz tasarımları (UX & UI) Web, Mobil IOS-Android, Gamification; Oyunsallaştırma ve tüm dijital tasarım alanlarında kurgu, geliştirme ile var olan sorun ve süreçleri iyileştiren yeni nesil bir deneyim.

Tasarım

Tasarım yenilikçi bir iletişim aracıdır. İnovatif fikirler yenilikçi bakış açısı ile markanızın deneyimine değer katın. Kurumsal markanızın ihtiyacı olan: Kurumsal Kimlik, Logo, Kullanıcısı deneyimine uygun arayüz tasarımları (UX & UI) Web, Mobil IOS-Android, Gamification; Oyunsallaştırma ve tüm dijital tasarım alanlarında kurgu, geliştirme ile var olan sorun ve süreçleri iyileştiren yeni nesil bir deneyim.

Proje

Türkiye'deki sosyolojik ve teknolojik gelişmeleri kapsamlı bakış açısı ile irdeleyerek yakından takip eder, sosyal sorumluluk projeleri tasarlar, geliştirir. Kurumsal firmaların dijital medya alanında iletişim odaklı projeler gerçekleştirip projeyi kuruma kazanç ve prestij kaynağı olarak sunar. Kurum değerini artırırken hedef kitleye faydacı bir yaklaşım, insan dostu (Humankind) değerler üretir.